Privacy Policy

  • admin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.   Kto jest administratorem pa┼ästwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSI─śBIORCZO┼ÜCI ÔÇ×TW├ôJ STARTUPÔÇŁ z siedzib─ů w Warszawie (adres siedziby: ul. ┼╗urawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

Powy┼╝sza polityka prywatno┼Ťci dotyczy us┼éug Fundacji ┼Ťwiadczonych przez zorganizowan─ů cz─Ö┼Ť─ç przedsi─Öbiorstwa o nazwie ÔÇťCustom electronics for Xiaomi M365/PRO by Denis YurevÔÇŁ. Dane kontaktowe: numer telefonu +48575557015, adres e-mail den@embedden.com, realizowanych przez Denis Iurev.

2.   Dlaczego przetwarzamy Pa┼ästwa Dane?

A. W zwi─ůzku z us┼éugami ┼Ťwiadczonymi za po┼Ťrednictwem ÔÇťCustom electronics for Xiaomi M365/PRO by Denis YurevÔÇŁ polegaj─ůcymi na exporcie towar├│w z Polski. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporz─ůdzenia), Pa┼ästwa dane b─Öd─ů przechowywane do czasu wykonania umowy

B. [radca pra1] W celach marketingowych i promocji produkt├│w oferowanych przez Fundacj─Ö Rozwoju Przedsi─Öbiorczo┼Ťci ÔÇ×Tw├│j StartUpÔÇŁ z siedzib─ů w Warszawie b─Öd─ůcych naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz─ůdzenia). Pa┼ästwa dane b─Öd─ů przetwarzane do czasu wyra┼╝enia sprzeciwu.

C. Wype┼éniania wszelkich ci─ů┼╝─ůcych na nas obowi─ůzk├│w prawnych w zwi─ůzku z podj─Öt─ů wsp├│┼éprac─ů (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz─ůdzenia), cel ten zwi─ůzany jest z obowi─ůzkami prawnymi przechowania okre┼Ťlonych dokument├│w przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowo┼Ťci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

86 ┬ž1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ÔÇö Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia). Dane b─Öd─ů przetwarzane do czasu przedawnienia roszcze┼ä

E. W przypadku wyra┼╝enia zgody, Pa┼ästwa dane b─Öd─ů przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyra┼╝onej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane b─Öd─ů przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

3.   Jakie dane podlegaj─ů przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zam├│wienia (je┼Ťli ich Pa┼ästwo nie podadz─ů, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zam├│wienia). Dodatkowo mo┼╝emy poprosi─ç o dane opcjonalne, kt├│re nie maj─ů wp┼éywu na zawarcie umowy (je┼Ťli ich nie otrzymamy, nie b─Ödziemy mogli, np. dzwoni─ç pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, ┼Ťwiadcz─ůc us┼éugi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie si─Ö u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencj─ů dzia┼éania naszych us┼éug, z kt├│rych Pan/Pani korzysta.

4.   Komu zostan─ů udost─Öpnione dane?

A. Organy w┼éadzy publicznej, w zakresie, w kt├│rym nie otrzymuj─ů danych w ramach konkretnego post─Öpowania na podstawie prawa;

B. Podmioty, kt├│re przetwarzaj─ů Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacj─ů umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj─ůce). B─Öd─ů to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizuj─ůce, podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi bankowe i p┼éatnicze, firmy hostingowe;

C. Zewn─Ötrzni administratorzy danych (tzw. R├│wnoleg┼éy Administrator, kt├│remu dane s─ů udost─Öpniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç kuriersk─ů lub pocztow─ů, podmioty nabywaj─ůce wierzytelno┼Ťci ÔÇö w razie niezap┼éacenia przez Pa┼ästwa naszych faktur w terminie),

[radca pra2] D. Odbiorcy w pa┼ästwie trzecim lub organizacji mi─Ödzynarodowej, tj. osoby wskazane do odbioru przesy┼éki. Podstaw─ů transferu Pa┼ästwa danych jest:

Wyrażona przez Państwa zgoda

Konieczno┼Ť─ç w celu wykonania umowy

Standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisj─Ö Europejsk─ů

Zatwierdzony mechanizmy certyfikacji w po┼é─ůczeniu z egzekwowalnymi zobowi─ůzaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpiecze┼ä

Decyzja Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony w Kraju

5.   Czy Dane s─ů profilowane?

Informujemy, i┼╝ Pa┼ästwa dane nie b─Öd─ů podlega─ç profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywa┼ä na temat preferencji lub przysz┼éych zachowa┼ä (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego okre┼Ťlanie, kt├│r─ů ofert─ů mo┼╝e by─ç Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcze┼Ťniejsze Pana/Pani wybory).

6.   Jakie przys┼éuguj─ů Pa┼ästwu prawa?

A. Prawo dost─Öpu do przetwarzanych przez nas danych osobowych

(art. 15 Rozporz─ůdzenia),

B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie

(art. 16 Rozporz─ůdzenia),

C. Prawo do usuni─Öcia danych osobowych z naszych system├│w tzw. ÔÇ×prawo

do bycia zapomnianymÔÇŁ ÔÇö je┼╝eli Pa┼ästwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby┼Ťmy przetwarzali Pa┼ästwa dane, mog─ů Pa┼ästwo za┼╝─ůda─ç, aby┼Ťmy je usun─Öli (art. 17 Rozporz─ůdzenia),

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ÔÇö mog─ů Pa┼ästwo za┼╝─ůda─ç, aby┼Ťmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wy┼é─ůcznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pa┼ästwem dzia┼éa┼ä, je┼╝eli posiadamy nieprawid┼éowe dane na Pa┼ästwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chc─ů Pa┼ästwo, ┼╝eby┼Ťmy je usun─Öli, bo s─ů Pa┼ästwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu wzgl─Ödem przetwarzania danych (art. 18 Rozporz─ůdzenia),

E. Prawo do przenoszenia danych ÔÇô Maj─ů Pa┼ästwo prawo otrzyma─ç od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego (np. format ÔÇ×.csvÔÇŁ) dane osobowe dotycz─ůce Pa┼ästwa, w kt├│rych posiadaniu jeste┼Ťmy na podstawie umowy lub wyra┼╝onej zgody. Uprawnienie to b─Ödzie przys┼éugiwa┼éo, gdy b─Ödziemy posiada─ç dane w formacie elektronicznym ÔÇô w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie b─Öd─ů Pa┼ästwo mieli mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z tego uprawnienia. Mog─ů Pa┼ästwo zleci─ç nam przes┼éanie tych danych bezpo┼Ťrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporz─ůdzenia),

F. Prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w ka┼╝dej chwili maj─ů Pa┼ästwo prawo cofn─ů─ç zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, kt├│re przetwarzamy na podstawie zgody ÔÇô art. 7 ust. 3 Rozporz─ůdzenia. Cofni─Öcie zgody nie b─Ödzie wp┼éywa─ç na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofni─Öcie zgody wyst─Öpuje poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci mailowej na adres: ÔÇŽÔÇŽ..

G. Prawo do sprzeciwu ÔÇö mo┼╝e Pan/Pani wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, je┼Ťli podstaw─ů wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes ÔÇö art. 21 Rozporz─ůdzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pa┼ästwa wniosku, nie b─Ödziemy ju┼╝ mogli przetwarza─ç danych osobowych obj─Ötych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, ┼╝e wyka┼╝emy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, kt├│re uznaje si─Ö za nadrz─Ödne wobec Pa┼ästwa interes├│w, praw i wolno┼Ťci

H. Je┼╝eli w Pa┼ästwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz─ůdzenia, przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych

 

7.   Kontakt

Je┼Ťli potrzebujecie Pa┼ästwo dodatkowych informacji zwi─ůzanych z ochron─ů danych osobowych lub chcecie skorzysta─ç z przys┼éuguj─ůcych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl